مراسم مدرسه محیط زبستی(اکواسکول) دبیرستان سادات موسوی روستای یساقی کردکوی

به گزارش النگ روستای زیبا: مدارس ارکان اصلی هر کشور را به عهده می گیرند و مهمترین وظیفه آنها بالا بردن سطح دانش و آگاهی در دانش آموزان است. یکی از اهداف مدرسه محیط زیستی تقویت دانش و آگاهی با تاکید بر اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار است.

دبیرستان سادات موسوی روستای یساقی کردکوی به عنوان یک مدرسه محیط زیستی یا ECO-School  در استان گلستان مطرح می باشد  که در راستای کاهش آلودگی های محیط زیست و استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی و بدون اسراف در مصرف مواد مورد نیاز روزمره به فعالیت خود به صورت پایدار ادامه میدهد.
یعقوب محمودی دوشنبه 16 اسفند 1395 - 05:40 ب.ظ نظرات()