مقام دومی و سوم دختران کردکوی در مسابقات والیبال آموزشگاه استان گلستان

به گزارش النگ خبرگزاری روستا: مسابقات والیبال متوسطه دوره اول و دوم دختران آموزشگاههای استان گلستان امروزچهارشنبه 25 اسفند به میزبانی کردکوی به پایان رسید.

در اختتامیه این مسابقات با حضور آقایان عسکری و بهرامی ومصدق مدیر و معاون پرورشی وتربیت بدنی ومعاون آموزشی شهرستان کردکوی و مربیان و سرپرستان و پیشکسوتان ودانش آموزان و تیمهای برتر با اهدای حکم قهرمانی و مدال برگزار شد. 

نتایج دوره اول متوسطه: مقام اول گرگان -  دوم علی آباد -  سوم کردکوی

نتایج دوره دوم متوسطه: مقام اول گرگان  -  دوم کردکوی -  سوم علی آبادیعقوب محمودی چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 10:59 ب.ظ نظرات()