مقام سومی کاظم_سیدالنگی آلیش کار اهل روستای النگ در مسابقات_آلیش بزرگسالان کشور
در مسابقات انتخابی آلیش بزرگسالان کشور در کردکوی
کاظم_سیدالنگی آلیش کار اهل روستای النگ شهرستان کردکوی  به مقام سوم رسیدیعقوب محمودی یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 10:29 ب.ظ نظرات()