اوقات فراغت در روستا

کنارمغازه سید اسماعیل کلبادی

از راست: علی اکبر سیدالنگی-صفرقلی محمودی-سید اسماعیل سید کلبادی-محمد نیكان(نوه سید )-شعبان مهدوییعقوب محمودی سه شنبه 3 مرداد 1396 - 12:46 ب.ظ نظرات()