پیش تولید تله فیلم نیزارهای بلند در روستای سرکلاته خرابشهر کلید خورد

به گزارش النگ روستای زیبا /پیش تولید تله فیلم نیزارهای بلند به گرگردانی محمد هادی نامور امروز 14 شهریور در روستای سرکلاته خرابشهر کلید خورد.

عوامل اصلی تولید ایت تله فیلم عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: محمد هادی نامور

مدیر تولید: شعبانعلی درزی

مدیر تصویر بردار:مسعود امامی

مدیر برنامه ریزی: علی معصومییعقوب محمودی سه شنبه 14 شهریور 1396 - 04:38 ب.ظ نظرات()