برگزاری جنگ شادی خانواده کارکنان مدیریت آموزش و پرورش کردکوی
به گزارش النگ روستای زیبا :امروز پنجشنبه با حضور جمالی فرماندار،شهریاری مدیرو معاونان آموزش و پرورش کردکوی ،جنگ شادی باهدف ایجاد فضای شاد و مفرح برای خانواده ها ی آن مدیریت برگزار شد

یعقوب محمودی پنجشنبه 28 دی 1396 - 06:02 ب.ظ نظرات()