تقدیر استاندار گلستان از مامور وظیفه شناس کردکویی
النگ روستای زیبا: چندی پیش محمد عرب کارشناس آزمایشگاه یادگار امام کردکوی هنگام انجام آزمایش بر روی نمونه این بیمار متوجه پایین بودن شدید قند خون و احتمال عوارض شدید آن شد و به سرعت آدرس منزل این بیمار را پیدا کرد.

  زمانی که به منزل این بیمار رسید با جسم بیحال بیمار با سطح هوشیاری بسیار پایین روبرو شد اما با اقدامات سریع درمانی و عملیات احیا، این شهروند گلستانی را از خطر حتمی مرگ نجات می دهدیعقوب محمودی سه شنبه 17 بهمن 1396 - 11:10 ب.ظ نظرات()