برگزاری بازارچه کارآفرینی ویژه جشنواره نوجوان خوارزمی در دبیرستان نمونه دولتی وحدت کردکوی
النگ روستای زیبا/ به همت مدیر، دبیران و دانش آموزان ،بازارچه کارآفرینی  ویژه جشنواره نوجوان خوارزمی در دبیرستان  نمونه دولتی وحدت کردکوی ایجاد شد


یعقوب محمودی دوشنبه 7 اسفند 1396 - 02:37 ب.ظ نظرات()