برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی انتقال دانش فنی تولید کلزا درمرکز آموزشی شهید روحانی فردکردکوی
النگ روستای زیبا: با همکاری مشترک انجمن کشاورزی آلمان (DLG ) و دفتر طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی  استان گلستان درمرکز آموزشی شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی کارگاه آموزشی بین المللی انتقال دانش فنی تولید کلزا از تاریخ 19 الی 24 اسفند 96 برگزارشد.

پرفسور برنارد شیفر از دانشگاه زوست آلمان در گفتگو با خبرنگارالنگ روستای زیبا گفت:

استان گلستان از نظر خاک و آب و هوا بهترین شرایط را برای کشت کلزا دارد.

من زمین های بسیار خوبی در گلستان  دیدم که میتوانند برداشتهای بالای را برای آنها در نظر گرفت.

شیفر افزود: هرچند در ایران مسئله کمبود آب  ممکن است  مقدار برداشت را محدود کند.ولی در استان گلستان مسئله کمبود آب کمتر است و می توان محصول بیشتری انتظار داشت.

کارشناس ایرانی در چه سطحی هستند؟

کارشناسانی  شرکت کننده دراین کنفرانس از آگاهی علمی  بالای در رابطه با کشاورزی برخوردارند.در کنفرانس گلستان از سوالهای علمی کارشناسان که از من پرسیدن  خیلی خوشحال شدم خصوصا درباره کشت کلزا.

قابل ذکر است  کارگاه آموزشی بین المللی انتقال دانش فنی تولید کلزابا همکاری مشترک انجمن کشاورزی آلمان (DLG ) و دفتر طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی  استان گلستان درمرکز آموزشی شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی از تاریخ 19 الی 24 اسفند 96 برگزارشد.

در این کارگاه 6 روزه 100کارشناس کشاورزی از استانهای گلستان،مازندران،سمنان،قم ،گیلان و سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

یعقوب محمودی پنجشنبه 24 اسفند 1396 - 04:44 ب.ظ نظرات()