انتصاب در فرمانداری شهرستان کردکوی

به پیشنهادقدمنان فرماندارشهرستان ،مهدی بیدلی بعنوان معاون سیاسی واجتماعی وطاهرمصدق معاون مدیریت وبرنامه ریزی فرماندارکردکوی منصوب شدند.
یعقوب محمودی شنبه 23 تیر 1397 - 03:33 ب.ظ نظرات()