اطلاعیه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزیع كارت، آزمون عملی رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها

اطلاعیه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزیع كارت، تعیین زمان و مكان برگزاری آزمون عملی رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی در آزمون سراسری سال 1397

1397/08/06

 پیرو اطلاعیه مورخ 97/07/18، بدین‌‌وسیله‌ نظر معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌‌های تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی در آزمون سراسری سال 1397 را به‌ نكات زیر معطوف‌ می‌دارد:

1-كلیه معرفی‌شدگان باید طبق برنامه‌ زمانی مندرج در این اطلاعیه اقدام نمایند.

2-به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا كارت ملی برای كل داوطلبان در روز آزمون الزامی است.

3-با توجه به اینكه معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمركز نیازی به انتخاب رشته مجدد نداشته و براساس اولویت‌بندی رشته‌های خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند شد، لذا چنانچه قبلاً در رشته متمركز پذیرفته ‌شده باشند، در صورتی كه برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ نیمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و در نهایت به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یك از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو می‌گردد و منحصراً می‌بایست در رشته قبولی نیمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند بدیهی است  امكان بازگشت و ادامه تحصیل این قبیل از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمركز میسر نمی‌باشد.

4-آزمون‌ عملی رشته‌‌های تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی قابل تمدید، تكرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نمی‌باشد.

5-كارت شركت در آزمون عملی رشته‌‌های تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی در حوزهای برگزاری آزمون عملی تحویل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفی شده رشته‌‌های تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و كفش‌ ورزشی‌ منحصراً در روزهای تعیین‌ شده‌ در حوزه برگزاری حضور یابند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملی، از داوطلب‌ مراحل معاینات و آزمون ‌عملی‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

یادآوری مهم : معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌‌های تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان باید از سلامت كامل جسمانی برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبی و ریوی خود یقین داشته و آمادگی‌های لازم برای تستهای آزمون‌ عملی‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را داشته‌ باشند. با توجه به اینكه در محل حوزه برگزاری آزمون عملی معاینات پزشكی با نظارت پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد نیاز به همراه داشتن گواهی سلامت و ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان نمی‌باشد.

6-كلیه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شركت در آزمون عملی، می‌بایستی طبق اطلاعیه‌ای كه درخصوص معرفی­شدگان رشته­های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1397 در روز سه‌شنبه مورخ 97/09/06 توسط این سازمان اعلام می­گردد. برای شركت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمایند. در غیراینصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقی می‌گردد، به عبارتی كلیه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده تا در گزینش نهائی كه براساس ضوابط این سازمان در بهمن ماه انجام می‌گردد، باشند.

7-معرفی شدگان رشته‌های‌ نیمه‌متمركز دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در صورتی كه در آزمون عملی شركت نموده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی در دوره فوق قرار بگیرند، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسری سال 1398 را نخواهند داشت.

8-داوطلبانی كه در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های فوق‌الذكر بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی در موعد مقرر اقدام ننموده‌اند، درصورت تمایل برای شركت در آزمون عملی می‌توانند جهت بررسی وضعیت خود با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسایی معتبر مطابق جدول ذیل به محل برگزاری آزمون و به نماینده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاری، مراجعه نمایند.

9-آزمون عملی ‌برای كلیه‌ معرفی‌شدگان‌ خانمها در روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 و آقایان در روز جمعه مورخ 97/09/02 برگزار می‌گردد.

10- كلیه معرفی‌‌شدگان می‌بایست فقط ‌براساس برنامه زمانی طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذیل در آزمون عملی شركت نمایند.

11- معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت هر یك از رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمركز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان باید علاوه بر مبلغ واریزی برای هزینه آزمون عملی (موضوع پرداخت 250.000 ریال در اطلاعیه مورخ 97/07/18)، بابت انجام معاینه پزشكی و تست‌های سلامت و تندرستی مبلغ 300.000 (سیصد هزار) ریال به شماره حساب 4001022603001582 و یا به شماره شبا IR760100004001022603001582  شناسه واریزی 385022674140107005100300340006  نزد بانك مركزی به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی قابل واریز در كلیه شعبات بانك‌ها (تكمیل فرم سانتا) واریز نموده و از ساعت 8:00 صبح به حوزه‌های برگزاری محل آزمون عملی به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند. همچنین لازم است عبارت «بابت معاینه پزشكی و تست‌های سلامت و تندرستی» روی اصل فیش واریزی مبلغ 300.000 (سیصد هزار) ریال درج شود و آن را در روز آزمون تحویل حوزه آزمون عملی نمایند.

 

آدرس محل انجام معاینه پزشكی و آزمون عملی در رشته علوم‌‌ ورزشی، مربیگری ورزشی‌  و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان

استانهای محل اقامت داوطلبان

‌آدرس حوزه امتحانی و محل‌ مراجعه

تهران، البرز، قم و مركزی‌

کرج- حصارک- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. شماره تماس 34512001- 34579600 ( کد026) - داخلی 2430

آذربایجان‌ شرقی‌، آذربایجان‌ غربی ‌و اردبیل

‌تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز-دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 شماره تماس: 33393257-33393258 (كد041)

اصفهان‌، چهار محال‌ و بختیاری‌، یزد و كرمان

اصفهان- میدان آزادی-خیابان دانشگاه (هزار جریب) درب شرقی دانشگاه اصفهان- سالن ورزشی شهید بهرامیان.  شماره تماس: 37932571-37932196 (کد 031).

فارس، بوشهر،كهگیلویه‌ و بویراحمد و هرمزگان

شیراز- بلواردانشجو -میدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربیتی دانشگاه شیراز- گروه‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی.سالن ورزشی 15 خرداد. شماره تماس: 36134674 – 36134630 (کد 071)

خراسان ‌شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان ‌و بلوچستان‌

مشهد- میدان آزادی-دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد- دانشكده‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی.

شماره تماس: 38803467-38803465 (کد051)

گیلان، زنجان و قزوین

رشت- كیلومتر 10 جاده تهران- دانشكده‌ تربیت‌ بدنی دانشگاه گیلان.

شماره تماس: 33690816-33690685 (كد013)

كرمانشاه، همدان و كردستان

كرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی كرمانشاه- دانشكده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی.

شماره تماس: 34283272 (083)

خوزستان، لرستان و ایلام

اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی.

شماره تماس: 33369512 (کد 061)

مازندران، گلستان، سمنان

بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری-پردیس دانشگاه مازندران- دانشكده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی.

شماره تماس: 35302201-35302231 (کد 011).

تذكر مهم: به همراه داشتن یك قطعه عكس 4×3، لباس‌ و كفش‌ ورزشی‌، اصل شناسنامه و یا كارت ملی و اصل فیش هزینه تست‌های سلامت و تندرستی و انجام معاینه پزشكی به مبلغ 300.000 (سیصد ‌هزار) ریال در زمان آزمون عملی ضروری است. در غیر اینصورت از داوطلب‌ آزمون ‌عملی‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

 

12- معرفی‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی موسیقی نظامی (كد 18610) ‌دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس كرج) – بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران

كلیه داوطلبانی كه اسامی آنان به عنوان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی موسیقی نظامی (كد 18610) ‌دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس كرج) – بورسیه ارتش جمهموری اسلامی ایران اعلام شده است و هزینه انجام آزمون عملی را در زمان مقرر پرداخت نموده‌اند ضرورت دارد برای شرکت در آزمون عملی با همراه داشتن یك قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه و یا كارت ملی در روز جمعه مورخ 97/09/02 راس ساعت 8:00 صبح (برای تعیین نوبت)، دریافت كارت و شركت در آزمون عملی، به آدرس تهران- خیابان كریمخان زند-بین استاد نجات الهی و سپهبدقرنی- پلاك 204- سازمان سنجش و آموزش كشور مراجعه نمایند.

نحوه برگزاری آزمون موسیقی نظامی: تسلط لازم به یكی از سازهای بادی، چوبی یا بادی- برنجی، اركسترهای سمفونیك (به استثنای سازهای ضربی یا كوبه‌ای) و نیز تسلط به سرایش و شنوایی. همراه داشتن ساز تخصصی توسط داوطلبان ضروری است.

 داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را با سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت این سازمان به نشانی www.Sanjesh.org مطرح نموده و یا با  شماره‌ تلفن  42163  (پیش شماره 021) تماس حاصل نمایند.یعقوب محمودی یکشنبه 6 آبان 1397 - 05:01 ب.ظ نظرات()