برداشت انار از باغات روستای سرکلاته شهرستان کردکوی
النگ روستای زیبا: باآغاز فصل پاییز ،اوایل ماه مهر برداشت انار از باغات روستای سرکلاته کردکوی آعاز می شود وتا اواخر ماه آبان ادامه دارد .

روستای سرکلاته در غرب استان گلستان واقع شده استیعقوب محمودی دوشنبه 7 آبان 1397 - 08:38 ب.ظ نظرات()