گزار ش تصویری ازبرگزاری بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه پروین شهر کردکوی
به گزارش النگ روستای زیبا :زنگ سراسری مانور زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور امروز ساعت 10 صبح در مدارس شهرستان کردکوی به صدا در آمد.یعقوب محمودی چهارشنبه 7 آذر 1397 - 08:02 ب.ظ نظرات()