خرید تضمینی گندم نان در سال جاری 1600تومان اعلام شده است..
مهندس سهراب سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور :سطح زیر کشت گندم کشور در سال جاری بیش ازپنج و نیم میلیون هکتار است که ازاین مقدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کشت گندم آبی و سه میلیون و پانصد هزار هکتار کشت گندم دیم داریم.

مهندس سهراب سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور در گفتگو با خبرنگار ما  گفت:

سطح زیر کشت گندم کشور در سال جاری بیش ازپنج و نیم میلیون هکتار است که ازاین مقدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کشت گندم آبی و سه میلیون و پانصد هزار هکتار کشت گندم دیم داریم.

با توجه به نیاز کشاورزان و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم نان در سال جاری 1600تومان اعلام شده است

 وضعیت کشور درتولید کودهای شیمیایی وبذرهای اصلاح شده  در حد مطلوبی است

ما درچند هفته اخیر بارش های خیلی خوبی دراستان گلستان داشتیم که نویدبخش سال خوب و پربرکتی می باشد.

با پیگیری‌هایی دولت و قیمت تضمینی اعلام شده گندم، پیش بینی که در بودجه کشورشده است ما در سال آینده مشکلی در پرداخت نداریم.

مجری طرح گندم کشور چند توصیه  برای کشاورزان داشت:

 اولین و مهمترین آن رعایت تاریخ کاشت است ، چرا که مهمترین رموز موفقیت در کاشت است. اگر ما ۲۰ روز تاخیردرکاشت داشته باشیم در استان گلستان ۳۷ درصد کاهش تولید خواهیم داشت.

 از نکات دیگرمهم کشت گندم استفاده از بذرهای اصلاح شده و دارای لیبل است  خوشبختانه در سال جاری شرکتهایهای تولید کننده بذر استان گلستان به اندازه کافی و به موقع فرآوری کردند و در کلیه کارگزاری مجاز در حال توزیع است

تاضا داریم کشاورزان عزیزاز بذرهای متفرقه و غیر استاندارد استفاده نکنند مورد آخر هم داده ها و استفاده از کارنده ها یابذرکارو خطی کاردر گندم هست که می تواند بذر را درعمق و تراکم مناسب قرار دهند  و کشاورزان با رعایت این اصول می توانند تولید بهتر و مناسب تری داشته باشندیعقوب محمودی چهارشنبه 14 آذر 1397 - 09:29 ب.ظ نظرات()