برگزاری جشنواره روز جهانی شیر مادر در بیمارستان امیر المومنین (ع)کردکوی

النگ روستای زیبا:با حضورفرماندار،ریاست بیمارستان ،پرسنل ومادران آموزش دیده ،جشنواره جهانی شیر مادر در بیمارستان امیر المومنین کردکوی برگزار شد. یعقوب محمودی شنبه 12 مرداد 1398 - 10:13 ب.ظ نظرات()